Repressor protein cI

Escherichia phage lambda

1KCA,3WOA,1LWQ,1GFX,1LRP,1RIO,1LMB,1J5G,1F39,3KZ3,1LLI,3BDN

P03034

MSTKKKPLTQEQLEDARRLKAIYEKKKNELGLSQESVADKMGMGQSGVGALFNGINALNAYNAALLAKILKVSVEEFSPSIAREIYEMYEAVSMQPSLRSEYEYPVFSHVQAGMFSPELRTFTKGDAERWVSTTKKASDSAFWLEVEGNSMTAPTGSKPSFPDGMLILVDPEQAVEPGDFCIARLGGDEFTFKKLIRDSGQVFLQPLNPQYPMIPCNESCSVVGKVIASQWPEETFG