Glutamate dehydrogenase

Thermococcus litoralis

1BVU

Q56304

VEQDPFEIAVKQLERAAQYMDISEEALEFLKRPQRIVEVSIPVEMDDGSVKVFTGFRVQYNWARGPTKGGIRWHPEETLSTVKALAAWMTWKTAVMDLPYGGGKGGVICNPKEMSDREKERLARGYVRAIYDVISPYTDIPAPDVYTNPQIMAWMMDEYETISRRKDPSFGVITGKPPSVGGIVARMDATARGASYTVREAAKALGMDLKGKTIAIQGYGNAGYYMAKIMSEEYGMKVVAVSDTKGGIYNPDGLNADEVLAWKKKTGSVKDFPGATNITNEELLELEVDVLAPSAIEEVITKKNADNIKAKIVAELANGPTTPEADEILYEKGILIIPDFLCNAGGVTVSYFEWVQNITGDYWTVEETRAKLDKKMTKAFWDVYNTHKEKNINMRDAAYVVAVSRVYQAMKDRGWIKK