Carboxypeptidase A2

Homo sapiens

1O6X,1DTD,1AYE

P48052

MAMRLILFFGALFGHIYCLETFVGDQVLEIVPSNEEQIKNLLQLEAQEHLQLDFWKSPTTPGETAHVRVPFVNVQAVKVFLESQGIAYSIMIEDVQVLLDKENEEMLFNRRRERSGNFNFGAYHTLEEISQEMDNLVAEHPGLVSKVNIGSSFENRPMNVLKFSTGGDKPAIWLDAGIHAREWVTQATALWTANKIVSDYGKDPSITSILDALDIFLLPVTNPDGYVFSQTKNRMWRKTRSKVSGSLCVGVDPNRNWDAGFGGPGASSNPCSDSYHGPSANSEVEVKSIVDFIKSHGKVKAFITLHSYSQLLMFPYGYKCTKLDDFDELSEVAQKAAQSLRSLHGTKYKVGPICSVIYQASGGSIDWSYDYGIKYSFAFELRDTGRYGFLLPARQILPTAEETWLGLKAIMEHVRDHPY