Glutamate dehydrogenase

Pyrococcus furiosus

1GTM

P80319

VEADPYEIVIKQLERAAQYMEISEEALEFLKRPQRIVEVTIPVEMDDGSVKVFTGFRVQHNWARGPTKGGIRWHPEETLSTVKALAAWMTWKTAVMDLPYGGGKGGIIVDPKKLSDREKERLARGYIRAIYDVISPYEDIPAPDVYTNPQIMAWMMDEYETISRRKTPAFGIITGKPLSIGGSLGRIEATARGASYTIREAAKVLGWDTLKGKTIAIQGYGNAGYYLAKIMSEDFGMKVVAVSDSKGGIYNPDGLNADEVLKWKNEHGSVKDFPGATNITNEELLELEVDVLAPAAIEEVITKKNADNIKAKIVAEVANGPVTPEADEILFEKGILQIPDFLCNAGGVTVSYFEWVQNITGYYWTIEEVRERLDKKMTKAFYDVYNIAKEKNIHMRDAAYVVAVQRVYQAMLDRGWVKH