Chitosanase

Streptomyces sp. N174

1CHK

P33665

AGAGLDDPHKKEIAMELVSSAENSSLDWKAQYKYIEDIGDGRGYTGGIIGFCSGTGDMLELVQHYTDLEPGNILAKYLPALKKVNGSASHSGLGTPFTKDWATAAKDTVFQQAQNDERDRVYFDPAVSQAKADGLRALGQFAYYDAIVMHGPGNDPTSFGGIRKTAMKKARTPAQGGDETTYLNGFLDARKAAMLTEAAHDDTSRVDTEQRVFLKAGNLDLNPPLKWKTYGDPYVINS