Tyrosine-protein kinase Fyn

Homo sapiens

1SHF

P06241

VTLFVALYDYEARTEDDLSFHKGEKFQILNSSEGDWWEARSLTTGETGYIPSNYVAPVD